Er du interessert i skolehistorie?

Bli medlem i

Skolemuseumslaget for Rogaland

 

Skolemuseumslaget for Rogaland har til oppgåve

å samle inn skolehistorisk stoff av eldre og nyare dato,

spesielt frå Rogaland. Stoffet blei frå 1984–2017 presentert i
Skolehistorisk Årbok for Rogaland.

Styret er interessert i tips til emne og tema som

kan vere aktuelle for heimesida.

 

Medlemmer i skolemuseumslaget er enketpersonar

og skolar. Medlemskontingenten er p.t. kr 200,-.

.

 

Skolemuseumslaget har adresse:

Skolemuseumslaget for Rogaland

v/Marta Gudmestad,

Lyngvollveien 7, 4017 Stavanger.

Tlf. 51 58 84 05 / 913 50 806

Kontonr.: 3201.13.54792

 

Leiar av styret, Sigmund Sunnanå,

Øvre Stokkav. 44, 4023 Stavnger.

Tlf. 51 56 03 20 / 971 91 891.

Eg ønsker å bli medlem av Skolemuseumslaget.

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.