Knud Helliesen har i mange år vore medlem i Skolemuseumslaget.
Han har i 2017 gitt denne vurderinga av årbøkene:

 

 

Eksemplariske årbøker

 

Skolemuseumslaget i Rogaland har i en årrekke gitt ut en “Skolehistorisk årbok”, i år kom den 33. årgang. Utgiverne består av en redaksjonsnemnd, og redaktør i mange år har vært den alltid entusiastiske Sigmund Sunnanå.

 

Jeg har ikke oversikt over alle årgangene, men vil kort anbefale de tre siste bøkene: I 2014 var temaet “Reform 94”, i 2015 “Skoleutvikling og skoleleiing i Rogaland på 1900-talet”, og i 2016 “Lærarutdanning i Rogaland”. Alle tre bøker inneholder dokumentasjon om og debatt av skolepolitiske og pedagogiske emner som ikke bare angår forhold i vårt fylke, men er av stor interesse for hele landet. Her er det samlet stoff som i ettertid vil være viktig for forståelsen av en sentral periode i norsk skolehistorie.

 

Karakteristisk for innholdet i årbøkene er at “alle” slipper til med innlegg: Representanter for skoleeierne (kommunen og fylkeskommunen), rektorer, teoretiske spesialpedagoger og fotfolket (lærere og lektorer). Dette er tre viktige debattbøker som inneholder artikler og problemstillinger som fortsatt diskuteres i skolen og i samfunnet, og burde kunne være til inspirasjon og engasjement for mange.

 

Vennlig hilsen

 

Knud Helliesen